Mơ thấy xác chết như người đang ngủ, thường là điềm báo bạn vừa vượt qua được trở ngại nào đó. Mơ thấy người chết bật dậy từ trong quan tài là điềm...